yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu ( Ver. 4.10)
 
Dosya Adı         : KopYukle.exe
Dosya Boyutu  : 4 MB
Versiyon          : 4.10

 (Windows 7 Home Premium’da türkçe sorunu vardır. Diğer Windows 7’lerde çalışır)

ProKoop  Kooperatif Yönetim Otomasyonu Programı; kooperatif yöneticilerinin isteklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. En büyük hedefi yönetimde profesyonelleşmek ve zamandan tasarruftur. 
Program yüklenirken başlat menüsüne ve masaüstüne  kısa yollar oluşturulur. Sadece ProKoop simgesinin fare ile tıklanmasıyla programa girilir.
Özenle hazırlanmış menülerimiz kullanıcı tarafından kolayca anlaşılabilir. Zaten  bazı alt menülere girildiğine, işlem sırası ile ilgili  uyarı ekrana gelerek kişi programın doğru kullanılabilmesi  için yönlendirilir. Sırasıyla yapılacak işlemler neticesinde  program akışı sağlanmış olur.

   

Program beş ana bölümden oluşur. Her bir bölüme  ana ekrandaki simgeler fare ile bir kez tıklanarak yada üst kısımdaki menü çubuğu  kullanılarak ulaşılabilir.
İşlem ana  menüsünde,  günlük rutin işler takip edilir. Burada yapılan harcamalar, banka ile ilgili işlemler, aidat makbuzu girişleri  ve varsa  aidat  dışındaki gelirlerin girişi yapılır. Makbuzlara mesnet olacak yönetim planı, müşterek saatlerin süzme saatlere paylaştırılması veya farklı kazanlara gelen doğalgaz faturalarının belli bloklara paylaştırılması da buradan yapılır. Ayrıca personele ait işlemlerden vizite kağıtlarının hazırlanması ve basımı ile SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ve ücret bordro ve pusulaları da buradadır. Kooperatif üyelerine etiket basılması işlemini çok kolay ve zevkli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Tanım ana  menüsünde, bir kez yapılan tanımlamalarla hem   program  kooperatifiniz için özel hale getirilir hem de günlük rutin işlerin hızlı bir şekilde akışı sağlanır.
Rapor bölümünde,  bütün hesaplarla ilgili raporlar program tarafından otomatik olarak hazırlanır ve istenildiğinde yönetim kuruluna sunulur. Günlük kasa raporu, iki tarih arası mizan, denetim ve yönetim raporları, ile yıl sonunda sunulması gereken faaliyet raporu buradan alınır. Ayrıca elbette işletme defterini buradan dökersiniz. Yönetim ve Denetim bilançoları ile her an teftişe hazır olacaksınız. Bütün bunlar için hiç bir şey yapmanıza gerek kalmayacak, sadece işlem menüsündeki aidatları ve masrafları girmeniz yeterli olacaktır.
Kanun bölümünde,  yönetim dönemi boyunca en çok çıkabilecek sorunlar ve bunların çözümleri, dilekçe örnekleriyle birlikte sunulmuştur.Böylece sadece kanunların uygulanmasıyla kooperatifde huzur ve adalet sağlanmış olur.
Ayar bölümünde ise, kooperatifin nasıl yönetileceğine karar verilerek yönetim planının ayarı yapılır. Herhangi bir konuda bilgi almak için, yardım alt menüsünden yararlanılabilir . Ayrıca yedekleme alt menüsüyle de data kayıpları  engellenir. Devir seçeneği, dönem sonu devir işlemlerinin gerçekleştirilmesini  sağlar.  
Ayar ana başlığı altındaki program ayarı bölümü, program kullanımının ilk aşamasıdır.
Program ayarı bölümünde beş alt başlık bulunur. Bunlardan ;  
İşlem başlığı altında aidatların nasıl toplanacağı, borçlandırmaların otomatik mi yoksa elle mi yapılacağı ve ödemelerdeki öncelikler belirlenir.
Makbuz bölümünde,  makbuz  basımının ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği, makbuzun nasıl basılacağı seçilir.
Gecikme bölümünde,  aidatlarını geç ödeyenlere gecikme cezası uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa  aylık mı  yoksa günlük mü gecikme bedeli alınacağı karara bağlanır.
Plan kısmında, yönetim planının başlama ayı , yılı , aidat toplama günü, boş daireden de aidat alınıp alınmayacağı netleştirilir.
Kilitleme  kısmında, yetkili kişi dışında kimsenin girmesinin  yada değiştirilmesinin istenmediği bölümler şifrelenebilir.
Program ayarından sonra, ikinci  aşama  olan  tanım ana menüsündeki  tanımlamalar yapılır.
Tanım başlığı tıklandığında açılan alt menülerden;
Mekan tanımında , bağımsız  bölümlerin, yani dükkan ve dairelerin blok ve daire numarası, alanı, aidat toplamada belirlenen oranı yazılır. Malik ve kullanan kısmı  burada boş bırakılır. Çünkü  bu bölüm komşu tanımdan sonra otomatik olarak dolar.
Kasa ve banka tanımda ödemelerini bankaya yapanlar için banka ismi ve hesap numarası girilir. Burada  Kasa hesabı  program  tarafından  oluşturulmuştur.
Komşu  tanımında  dairenin sahibi,  kiracısı  yada  daireyi kullanan  aile  fertleri  hakkında bilgiler yazılarak kayıt edilir.
Masraf  Tanımda  bir yıllık tahmini masrafların;  adı, hangi orana göre paylaştırılacağı, aylık periyodu, ana ve tali hesap numaraları , ödeme günü ve ücreti yazılır.
Gelir tanımda ,  aidat  geliri  dışındaki   bir  yıllık  tahmini  gelirlerin adı, paylaştırılma oranı,  ana ve  tali hesap numarası,  periyodu,  ödeme günü ve ücreti yazılır.
Bütün bu ayarlamalar ve tanımlamaların sonunda artık sıra Yönetim  Planının oluşturulmasına gelir. Bunun için İşlem ana menüsü altındaki  Yönetim Planı  bölümüne girilir. Yönetim planını  paylaştır diyerek  masraf ve gelir  tanımda   girilen tahmini  ücretler bütün dairelere paylaştırılır. Burada  aidatların,  gelir ve giderlerin aylara  bölünmüş miktarları görülür.Yönetim Planının hazırlanmasıyla ; Artık günlük rutin işlerin takibine geçilir . Rutin  işlerin gerçekleştirilmesini sağlayan tüm girişler,  işlem ana menüsü altında toplanmıştır. Bunun için işlem  başlığı  fare ile bir kere tıklandığında açılan alt menülerden;
Giderlerin girişinde, masraflar girilir ve makbuz kesilir. Ayrıca periyodik giderleri işlemek için her ay yönetim planından aktar diyerek harcamalar otomatik olarak aktarılır.
Aidat Makbuzu  Girişi  bölümünde, makbuzların işlenişi  plandan aktar butonu ile  program tarafından  gerçekleştirilebilir. Tüm makbuzlar, ödenmiş ve ödenmemiş makbuzlarla , gecikme cezası miktarları da burada görülür. Ayrıca  makbuz  bas butonu tıklandığında, hangi ayların aidatının ödendiğini, varsa gecikme cezalarını,  kooperatif  ismini , blok, daire numaralarını, tarihini ve makbuzun düzenlendiği kişinin adını yazarak basar. Program ayarı bölümünde makbuz mühürlü basılsın seçeneği işaretlenmişse makbuz mühürlü basılır.
Diğer  Gelir  Girişinde  aidat dışındaki gelirler  girilir, makbuz basılabilir. Burada da periyodik gelirler yönetim planından aktarılabilir.
Cari  Hesap  bölümünde, kişilerin hangi tarihte ödeme yaptıkları, hangi ayların aidatlarını ödedikleri, ödedikleri miktarlar ve borçlar görülür.  Ekstre bas butonu ile  de hesap ekstresi basılabilir. Kasa bölümündan ilân tahtasına asılacak borçlar listesi alınabilir.
Personel bölümünde kooperatifde çalışan kapıcı, güvenlik görevlisi veya bahçıvanın ücret bordroları, aylık SSK ve 4 Aylık SSK bildirgeleri düzenlenir. Gerektiğinde hem kendisi, hem eşi ve çocukları hem de ana babası için ayrı ayrı ve kanuna uygun vizite kâğıtları oluşturulur. Ayrıca ücret bordrosu ve hesap pusulası ile verilen ücret tevsik edilir. Emekli olupta çalışanlar için düzenlenmesi mecburi olan destek primi bordrosu da buradan hazırlanır. Sadece bir butona basarak...
Yöneticinin iş yapması değil, iş yapanları yönetmesi gerekir. Bunun için de yönetirken doğru bilgilendirme şarttır.  Bu program sayesinde elde edilen raporlar bu doğru bilgilendirmeyi sağlar.
Yönetimin ihtiyaç duyabileceği  tüm  raporlar rapor ana başlığı altında toplanmıştır.
İlk rapor olan;
Günlük Kasa Raporunda, o gün alınan ve verilen paraların yani: tahsilât ve tediyelerin listesi elde edilir.. İstenirse geçmiş tarih yazılarak da eski tarihli günlük kasa raporlarına ulaşılabilir.. Bu sayede kasada olması gereken para ile olan karşılaştırılabilir  ve  açık verilmesi önlenmiş olur
İki Tarih Arası Mizan da ,  girilen ilk ve son tarih arasındaki tüm cari hesaplar görülür.
Denetim Raporu bölümüne girildiğinde  yönetim kuruluna sunulabilecek bir rapor oluşturulmuştur. Bu tüm hesapların  mevcut olduğu bir özet listedir.
Yönetim Raporu bölümü , Denetim raporundaki hesapları  alt hesaplarıyla birlikte gösterir.
Gecikme Bedeli Raporunda, iki tarih arasında toplanan tüm gecikme bedelleri isim ve daireleri ile birlikte listelenir.
Faaliyet Raporunda,  yönetim planındaki pencerenin aynısı fakat boş olarak gelir. Faaliyet Raporu Hazırla butonuna basıldığında, gelir ve gider işlemleri ile aidat makbuzları taranarak, ay be ay bir dönem boyunca yapılan  işlemler  tablo şeklinde ekrana gelir.
İşletme Defterinde,gider ve gelir sütunları ile tüm evrakların kaydının bulunduğu resmî işletme defteri karşınıza gelir. Bu pencerede üstteki yazıcı resmine tıklatıldığında yazıcıdan döküm alınabilir.  Bu defteri, dönem sonunda  tüm bağımsız bölüm sahiplerinin katıldığı toplantıda  gösterme ve 5 sene saklama zorunluluğu vardır.
Kod Listeleri bölümü önemli telefon numaraları ile şehirler arası telefon kodları ve semtlerin posta kodlarını içerir.
Yönetim Bilançosubölümüne girildiğinde program tarafından otomatik olarak hazırlanan detaylı bir bilanço tablosu gelir. Tablonun aktif bölümünde çeşitleriyle birlikte giderler, banka ve kasa hesapları  yer alırken, pasif  bölümünde ise yine çeşitleriyle birlikte gelirler yer alır. Sol altta aktif toplam, sağ altta pasif toplam bulunur. Bu iki toplamın eşit olması durumunda bilanço tutmuş demektir.
Denetim Bilançosu,  aynı döneme ait yönetim bilançosunda yer alan tüm hesapları toplamlar halinde gösterir.
Görüldüğü gibi APro programında gerçekleştirilen her işlem Kat Malikleri Kanununa uygun olarak gerçekleştirilir. Kanun bölümü; içerisinde  Kat Malikleri Kanunu, Borçluya Dava Açılması, Borçluya İcra Takibi, Haksız müdahaleye Dava , Yargıtay Kararları gibi pek çok konuyu kapsar. Yönetici bütün bunların ışığı altında başarılı bir dönemin ardından yine başarılı bir kapanışla huzur içinde yaşamına devam eder.

          Ayrıca prensiplerimizden bazıları :          

 • Versiyon yenilemede hiçbir zaman ücret alınmaz,
   
 • 3 Aylık beğendirme garantisi verilir, 3 ay sonunda istenirse iade edilir,
   
 • Sınırsız ve ücretsiz danışmanlık hizmeti verilir ,
   
 • Tüm modüllerin orijinal ve Türk yapımı olması nedeni ile telif problemi yoktur.

          Program satış politikası:          

 • Tüm modülleri ile tek parça olarak satışa sunulmuştur.
   
 • Bayilerin yapacağı kampanya satışlarında, programın alış bedelleri farklı olabilir. Bunun haricinde, ülkenin dört bir yanında aynı fiyata satılır.

 


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.