yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

Ubuntu Server Hazırlama
 

Başkasının sunucusunda bulundurması gerekenler

Apache2, mySQL, pHp5.2, Zend Optimizer 3.3, Webmin
Dikkat: pHp 5.3 çıktığı için Automatic Update çalıştırılmaması lazım. Çünkü Zend henüz pHp 5.3 için çıkmadı.
Bunu kolayca sağlamak için CD image dosyasını aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.
Ubuntu Server’ın son versiyonları henüz kararlı olmadığından, şimdilik Ubuntu 8.04 Server kurmak daha sağlıklı.
www.ayniyat.org/Download/ubuntu-8.04-server-i386.iso
 
indirdiğiniz bu dosyayı Nero’da kullanarak bir CD hazırlayabilirsiniz. Bu CD’ den yüklerken LAMP isteyip istemediğinizi sorar. LAMP=Linux+Apache+MySQL+PHP demektir. Yüklemelisiniz.
 
Uzaktan erişmemiz için kurumdan istenecekler 
92.44.60.130
 78.189.38.107
Sabit IPlerimize 21(SSH) ve 3306(mySQL) portlarını açmalılar
 
Uzaktan idare etmek için kendi bilgisayarınızda olması gerekenler
Putty, WinSCP, Mozilla FireFox, BulletProof FTP Client, CuteFTP 8 Professional
 
Ubuntu CD’si internetten indirilip sabitdiske yüklendikten sonra linux içine girilir
 # sudo passwd root    root şifresi belirleme için arka arkaya ikikere parolayı yazılır
sudo passwd -l root ile root hesabını ve şifresi devre dışı bırakılabilir
UserName: <kullanıcı>
Password : <parola>
Sudo su <Enter>
Password : <parola>
 
Toplu kurulum
apt-get install php5 php5-cli php5-cgi php5-curl php5-gd php5-imap php5-mcrypt php5-mhash php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-xml rpc php5-xsl php-pear php-net-smtp php-net-socket php-xml-parser
 
etc/networks/interfaces -dosyasının içine yazılana göre Otomatik veya statik IP alır
otomatik ip
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
 
statik ip
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 81.22.99.182
        netmask 255.255.255.0
        network 81.22.99.0
        broadcast 81.22.99.255
        gateway 81.22.99.1
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 81.22.96.199
 
Apache2-php5-mysql-server kurulumu
1.     sudo apt-get install apache2
2.     sudo apt-get install php5
3.     // sudo apt-get install libapache2-mod-php5   --php5 de var
4.     sudo /etc/init.d/apache2 restart
5.     sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
6.     sudo apt-get install php5-mysql
7.     sudo apt-get install phpmyadmin
8.     gksudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
9.     açılan dosyada ;extension=mysql.so bunu bul başındaki ; işaretini silip kaydet.
10.   sudo /etc/init.d/apache2 restart
11.   sudo apt-get install mysql-server-5.0
12.   sudo apt-get install pure-ftpd
 
webmin kurulumu
sudo su
apt-get update
apt-get install libnet-ssleay-perl
apt-get install smbfs
cd /usr/local
mkdir webmin
cd webmin
wget http://www.ayniyat.org/program/webmin-1.450.tar.gz
tar xzvf webmin-1.450.tar.gz
cd webmin-1.450
sh setup.sh
 
Config file directory [/etc/webmin]: <enter> (default)
Log file directory [/var/webmin]: <enter> (default)
Full path to perl (default /usr/bin/perl): <enter> (default)
Web server port (default 10000): <enter> (default) ---biz 3159 yaptık
Login name (default admin): root (kullanıcı adınız)
Login password: password (şifreniz)
Password again: password (şifreniz)
Use SSL (y/n): y
Start Webmin at boot time (y/n): y
 
Webmin ayar dosyası
etc/webmin/miniserv.conf
 
mySQL ayar dosyası
etc/mysql/my.conf ---bunun içine sabit IP adresi verilebilir veya localhost yazılır.
 
Apache ayar dosyası
/etc/apache2/httpd.---conf içi boş da bırakılabilir
 
pHp dosyası
/etc/php5/apache2/php.ini
/usr/local/zend/etc/php.ini ---Zend kurunca
 
1- Dosya Sağlayıcıları Tanımlamak
Kuruluma başlamadan önce apt-get özelliğimizin daha çok merkezden dosya çekmesini sağlamak için bir işlem yapalım.
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_yedekEski dosyamızın yedeğini alalım...
 sudo gedit /etc/apt/sources.list
Yeni bir kaynak dosyası oluşturalım...içerisine
 
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hoary main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hoary main restricted
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hoary-updates main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hoary-updates main restricted
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hoary universe
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hoary universe
 
yazacağız.
 
2- Kaynakları güncellemek
sudo apt-get update yazarak kaynaklarımızı güncelliyoruz.
 
3- Apache2 Web Sunucusunu Kurmak
sudo apt-get install apache2
yazarak kurulumumuzu yazpıyoruz. Kurulum bittiğinde http://localhost adresinden ulaşıyor olacağız.
 
4- MySQL Veri Tabanı Sunucusunu Kurmak
sudo apt-get install mysql-server
yazarak kurulumu yapıyoruz. MySQL root şifresini değiştirmek istediğimizde
mysqladmin -u root password db_user_password
komutunu kullanmamız yeterli oluyor. Bu komutu kendi şifremizi koyduk mu tamamdır.
 
5- Php 5 Kurulumu
Aşağıdaki komutları sırayla yazıyoruz. İlk komut ile php kurulumunu yapmış ikinci komut ile de apache web sunucumuzu yeniden başlatarak php ile entegreli çalışmaya başlamasını sağlıyoruz.

apt-get install php5 php5-cli php5-cgi php5-curl php5-gd php5-imap php5-mcrypt php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-xsl php-pear php-net-smtp php-net-socket php-xml-parser
sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo gedit /var/www/pi.php yazıp bir dosya açalım içerisine de
 
<?php
phpinfo();
?>
yazalım ve http://localhost/pi.php adresinden test edelim. Eğer karşımıza düzenli bir sayfa geliyorsa buraya kadar sorun yok demektir. Eğer gelmiyorsa bizlere belirtin sorunu çözmeye çalışalım.
 
ilave olarak ihtiyaç duyabileceğiniz apache modüllerini de kuralım
sudo apt-get install curlApache
 
web sunucumuzu yeniden başlatalım  
 sudo /etc/init.d/apache2 restart
  
6- Pear Kütüphanesinin Kurulumu
sudo apt-get install php5-pear7-
 
FTP Sunucusunun Kurulumu(Pure FTP)
sudo apt-get install pure-ftpd pure-ftpd-common
 komutu ile ftp sunucumuzu kuruyoruz.
 sudo groupadd ftpgroup
 kendimize ftp kullanıcı grubu oluşturuyoruz.
 sudo useradd -g ftpgroup -d /dev/null -s /etc ftpuser
 bu komut ile kullanıcının ve o gruba ait kişilerin ana dizinlere erişmesini ve ilave olarak da Shell kullanımını kısıtlamış olduk.
 
 - Kullanıcı Oluşturalım
sudo pure-pw useradd test -u ftpuser -g ftpgroup -d /home/www/test?
 belli bir kota koymak istiyorsanız
sudo pure-pw useradd test -u ftpuser -g ftpgroup -d /home/www/test -N 10
 şeklinde yazarsınız sonundaki -N ftp alan kotası 10 da ne kadar istiyorsanız o kadar kota demektir. MB cinsinden ölçülür.
 pure-pw mkdb
 pure-pw list
 FTP Kullanıcılarını listeler.
 pure-pw show test
 Test isimli kullanıcı hakkında detaylı bilgi verir.
 pure-pw passwd test
 Test isimli kullanıcının ftp şifresini yeniden girmenizi sağlar. işlem sonrasında mutlaka
 pure-pw mkdb komutunu çalıştırmalısınız.
 /etc/init.d/pure-ftpd restartyazarak ftp sunucumuzu da başlatalım...
 synaptic, aptitude, dselect , apt-get paket kaldırma yükleme
 
Bazı komutlar:
Ls                      : Listeleme
Cp                      : Kopyalama
E[Tab] -> /esc     : Tamamlama
shutdown -h now  : Bilgisayarı kapatma
shutdown -h 0      : Bilgisayarı kapatma
init 0                   : Bilgisayarı resetleme
telinit 0                     : Bilgisayarı resetleme
Shutdown –fr now : Sunucuyu baştan başlatır (Restart)
ifconfig                      : ip öğrenmek
zip -1 -u yenidosya.zzip /kalsor/*.* (-1-9 seviye ) Zip Sıkıştırma
tar xzvf zend.tar.gz : Zipten Açma
Cron-job                     : Zamanlanmış görev çalıştırma
Apache2ctl stop     : Apache sunucusunu durdurur.
 
Her türlü kısıtlı yazılım ve codec indirilebilir.
apt-get install ubuntu-restricted-extras
yapılarak yaklaşık 100 mb büyüklüğünde, mp3,avi,ms fontları vs vs...
apt-get install mc  (mc ile Dosyaları kolayca bulur kopyalar veya silersiniz.)
Aptitude install “mc” mc yazılımını otomatik kurar
Servers mysql stop MySql sunucusunu durdurur
Aptitude search mysql (solundaki sütunda i varsa yüklenmiş p varsa yüklenmemiş paket demektir.)
 

Kod listesi güncelleme veya uzun dosyaları Yazdıramıyorsa
Zlib yüklü değildir. Phpinfo’da Registered PHP Streams satırında zlib olmalı. Yoksa “Fatal Error” verir.

Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.