yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

pHp-MySql kurulumu
 

Bildiğiniz gibi ubuntu debian tabanlı bir işletim sistemi ve apt denilen kesinlikle bilinen en mükemmel paket yöneticisi olan bir araca sahiptir. Apt denilen şey sayesinde internetteki çok fazla depodan istemeyeceğiniz kadar pakete karın ağrısız ulaşabilmenizi sağlıyor.
Başlamadan önce paket bilgimizi güncelleyelim;

 • sudo aptitude update

 İlk olarak normal web yayını yapacak olan Apache’yi kuralım;

 • sudo aptitude install apache2

komutu ile apache2 ve buna ilişkin paketleri kurun.

Öneri olarak apache’nin varsayılan web yayın klasörünü kullanmayın, benim / dizinimde mfyz adında bütün kişisel dosyalarımı sakladığım bir merkez vardır (hatta ayrı disk bölümü şeklinde kullanırım). Bu dizin içerisinde kendime "www" adında bir dizin oluşturup burayı apache’nin ana yayın dizini olarak ayarlayacağım :

 • sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

komutu ile (veya nano ile açabilirsiniz) geçerli yayınlanan domainlere ilişkin bilgilerin tutulduğu dosyayı açalım. Burada varolan yayındaki site ayarları göreceğiz,

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

satırındaki Indexes kısmını kaldırıyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç şudur : Apache eğer bunu yapmazsanız içerisinde index dosyası bulmadığı dizinleri basit bir yapıda listeleyecektir. Bunu kapatmak için burada bulunan "Indexes" kısmını kaldırıyoruz. Artık index olmayan bir dizine bakılmaya çalışıldığında Forbidden hatası verecektir. Dosyayı kaydedip çıkıyoruz.

Web sunucusu ve modüllerine ilişkin yaptığımız her değişimde apache servisini yeniden başlatmamız gerekmektedir. Çünkü her başlangıçta o andaki ayar dosyaları hafızaya alınır ve oradan servisler, çalışır. Yeni ayarları uygulamak için :

sudo apache2ctl restart
veya
sudo /etc/init.d/apache2 restart
komutlarından birini veriyoruz (ikisi de aynı işi yapar).
 
Şimdi bir web tarayıcısı açıp http://localhost yazdığımızda Forbidden hatası alıyorsak apache servisimiz sorunsuz çalışıyor demektir. Eğer /mfyz/www klasörüne bir index.html dosyası koyarsak görünmesi gerekir aynı zamanda.
 
Şimdi php yükleyip apache ile entegre edeceğiz :
Bunu yapmadan önce pHp5.2 yerine pHp5.3 veya daha yukarısını yüklemesini engellememiz gerekmektedir. Çünkü, daha sonra yükleyeceğimiz Zend Optimizer pHp5.2 için üretilmiş, pHp5.3’de çalışmamaktadır. Bunun için aşağıdaki komut çalıştırılır:
 • sudo nano /etc/apt/preferences.d/php

gelen yere aşağıdaki satırları kopyalayıp yapıştırmak gerekir.

Package: libapache2-mod-php5
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: libgv-php5
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: libsqlrelay-0.39
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-adodb
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-apache2-mod-bt
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-auth-pam
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-cgi
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-cli
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-common
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-curl
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-dbg
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-dev
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-exactimage
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-ffmpeg
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-gd
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-geoip
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-gmp
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-gpib
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-idn
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-imagick
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic

Package: php5-imap
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-interbase
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-lasso
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-ldap
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-librdf
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-mapscript
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-mcrypt
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-memcache
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic

Package: php5-mhash
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-ming
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-mysql
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-odbc
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-pgsql
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-ps
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-pspell
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-radius
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-recode
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-remctl
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-sasl
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-snmp
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-sqlite
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-sqlrelay
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-suhosin
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-svn
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-sybase
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-syck
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-symfony1.0
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-tidy
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-uuid
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-xapian
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-xcache
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-xdebug
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-xmlrpc
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-xsl
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php-apc
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic

Package: php-cli
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php-doc
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php-pear
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php-pecl-memcache
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: phpunit
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: sqlrelay
Pin-Priority: 991
Pin: release a=karmic-updates

Package: php5-xdebug
Pin: release a=karmic-updates
Pin-Priority: 991

ctrl-x ile çıkıp Y ile onaylayıp, kaydetmek lazım.

 • sudo nano /etc/apt/sources.list

yazıp gelen dosyanın içine aşağıdaki sarıları kopyalayıp yapıştırmak lazım.

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse
deb-src http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse

ctrl-x ile çıkarken, Y ile onaylayıp kaydedilmeli

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install apache2 mysql-server php5 libapache2-mod-php5 php5-xsl php5-gd php-pear libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql php5-curl php5-memcache

komutu ile php5, mod-php5, php’ye gd kütüphanesi desteği ve mysql ile entegre çalışabilmesi için php5-mysql paketlerini kurmuş oluyoruz.

Kurulumdan sonra php ayarlarımızı yapmak için:

 • sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

komutu ile php.ini dosyamızı açıyoruz. Burada önerdiğim birkaç ayarı yapalım :

upload_max_filesize = 20M

satırını 20M şeklinde düzenleyerek en fazla 20MB upload yapılabilir hale getirelim. Bu değişim, büyük veritabanlarını phpmyadmin’e import ederken işimize yarayacak.

;default_charset = "iso-8859-1"

satırını buluyoruz ve başındaki ; işaretini kaldırıyoruz (uncomment). Daha sonra utf-8 (veya iso-8859-9) olarak ayarlıyoruz.

[Extensions] kısmında varolan ;

;extension=mysql.so
;extension=gd.so

satırlarının başındaki ; işaretlerini kaldırdıktan sonra kaydedip çıkıyoruz. Böylece Türkçe sorunu yaşamadan en fazla 20mb upload edebilir ve mysql/gd destekli bir php desteğine sahip apache edinmiş oluyoruz.

Eğer register_globals kullanıyorsanız bunu açmanız gerekecektir. Varsayılan olarak Off ayarlı olacaktır.

Not : Yukarıdaki ayarlar dışındakilere dokunmayın, hepsi varsayılan olarak gayet ideal ayarlanmıştır.

Şimdi apache’yi yeniden başlatıp deneme yapalım.

 1. pico /var/www/index.php

komutu ile index.php oluşturalım ve içine

 1. <?php
 2. ?>

yazıp kaydedip çıkalım. Şimdi bir web tarayıcısı açıp http://localhost adresine girin, PHP hakkında çok detaylı bir sayfa görüyorsanız tebrikler şu an php apache sorunsuz çalışıyor. Bu sayfada başlıklara bakarak aşağıya doğru süzülün, gözünüz "mysql" ve "session" başlıklarını görüyorsa devam edebiliriz.

Şimdi MySQL kuralım;

 1. sudo aptitude install mysql-client-5.1 mysql-server-5.1

komutu ile mysql sunucumuzu ve istemcimizi kurmuş oluyoruz. Şimdi mysql root şifresi ayarını geçiyorum çünkü bunu phpmyadmin’den yapacağız. Varsayılan olarak root şifresizdir.

Apache’yi tekrar başlatıyoruz tabiki.

Sıra geldi phpmyadmin kurulumuna

Apt ile kurmanızı önermem çünkü phpmyadmin’i sürekli güncellemeyeceğiz hatta kodda kendimize göre değişiklikler yapacağız.
Otomatik kurmak isteyenler ;

 1. sudo aptitude install phpmyadmin

Elle kurmak isteyenler: http://www.phpmyadmin.net adresine girip son sürüm paketi indirin.

/var/www klasörüne "pma" adında açalım (isteyen phpmyadmin olarak da adlandırabilir klasörü, böyle daha pratik olur).

Şimdi ayar dosyasına dokunmadan http://localhost/pma adresine giriyoruz. PhpMyAdmin gayet normal bir şekilde açılıyor karşımıza.

Şimdi hiç bi yere tıklamadan anasayfadaki "Privilages" linkine tıklıyoruz (Türkçesinde izinler olarak geçebilir). Burada MySQL kullanıcıları listelenecektir. root’a tıklayıp düzenlenme sayfasındaki şifre kısmında 2 kez girerek formu gönderin. Sayfayı yenileyin, yani http://localhost/pma adresine tekrar girmeye çalışın. Eğer erişim hatası veriyorsa root şifreniz değişmiştir. Şimdi /var/www/pma/libraries dizinindeki config.default.inc.php dosyasını düzenleyerek root şifrenizi ayarlayın. Tekrar http://localhost/pma sayfasına girmeyi deneyin.

Eğer giriyorsa artık apache php mysql phpymadmin’iniz sorunsuz kullanılabilir demektir. /var/www klasöründe çalışabilirsiniz. MySQL veritabanı yönetimini A’dan Z’ye phpymadmin ile yapabilirsiniz, Sadece biraz kurcalayın göreceksiniz :-)

Not : Benzer komutlar ile debian ve debian türevi tüm işletim sistemlerinde bu dörtlüyü kolayca kurabilirsiniz.

Hazırlayan : Mehmet Fatih YILDIZ


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.