yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

Amortisman hadleri
 

Değeri aşağıdaki maktu hadleri aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri bu tutarları aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

 
Yürürlük
Maktu Had
Kaynak
01.01.2009
670,00-YTL
(0213. VUK. 388 No’lu Tebliğ)
01.01.2008
600,00-YTL
(0213. VUK. 378 No’lu Tebliğ)
01.01.2007
560,00-YTL
(0213. VUK. 364 No’lu Tebliğ)
01.01.2006
520,00-YTL
(0213. VUK. 354 No’lu Tebliğ)
01.01.2005
480,00-YTL
(0213. VUK. 342 No’lu Tebliğ)
01.01.2004
440.000.000-TL
(0213. VUK. 326 No’lu Tebliğ)
01.01.2003
350.000.000-TL
(Bkk. 2002/4983)
01.01.2002
250.000.000-TL
(Bkk. 2001/3395)
01.01.2001
150.000.000-TL
(Bkk. 2000/1697)
01.01.2000
76.000.000-TL
(0213. VUK. 281 No’lu Tebliğ)
01.01.1999
50.000.000-TL
( Bkk. 98/12044 )
29.07.1998
50.000.000-TL
( 4369 SK. )
01.01.1995
5.000.000-TL
( Bkk. 94/6296 )
01.01.1994
1.000.000-TL
( Bkk. 93/5144 )
01.01.1993
500.000-TL
( Bkk. 92/389

 

10.01.2007 Tarihli ve 26752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinde, duran varlıklara ilişkin amortisman ve tükenme payına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. Bu tebliğde, Taşınır Mal Yönetmeliği eki listede yer alan dayanıklı taşınırlardan maliyet bedeli 14.000.-TL’yi aşmayanlar için, amortisman oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Maliyet bedeli 14.000.-TL’yi aşmayan dayanıklı taşınırlar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilecektir. Maliyet bedeli 14.000.-TL’yi aşan dayanıklı taşınırlar ise, tebliğ ekinde yer alan süre ve oranlara göre amortismana tabi tutulacaklardır. Normal amortisman yöntemi uygulanarak her yıl eşit oranda amortisman ayrılacaktır. Örneğin "254-Taşıtlar" Hesabına kaydedilen ve dayanıklı taşınırlar listesinde yer alan otomobiller için; amortisman süresi 10 yıl, amortisman oranı %10 olarak belirlenmiştir. 15.000.-TL maliyet bedeli olan bir otomobil için her yıl 1.500.-TL amortisman ayrılacaktır. Yıl sonunda ayrılan amortisman tutarları "257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı"na alacak, "630-Giderler Hesabı"na borç kaydedilir. Taşınır Mal Yönetmeliği eki listede yer alan tüketim malzemeleri ise, "150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı"na kaydedilir ve bu malzemeler için amortisman ayrılmaz.


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.