yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

Yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Gereğince Kayıtları Alınacak Taşınırlara İlişkin Yapılacak İşlemlere İlişkin 11.06.2007 Tarihinde Yayımlanan Yazıda Yapılacak İşlemlerde Değişiklik Yapan ve Taşınırların Ürün Kodlarına İlişkin Yazı
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   :B. 07.0.MGM.0.27-05.01/            

Konu: Envanter           

İVEDİ

 

 

...................................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

İlgi: 11/06/2007 tarihli ve B. 07.0.MGM.0.27-05.01/9824 sayılı yazı. 

           

            İlgi yazımızla 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi gereğince kayıtlara alınacak taşınırların fiili envanterlerinin 30/06/2007 tarihine kadar yapılması gerektiği belirtilerek Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) merkezden satın alınarak kullanım amacı ile ülke genelinde bulunan taşra birimlerimize tahsis edilen taşınır mallara ilişkin yapılacak işlemler belirtilmişti.

            Merkez dışı birimlerimizden Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden taşınır malların kayıt işlemi yapılırken taşınırların ürün kodunun tespitinde terettüde düşüldüğü anlaşıldığından ilgi yazı ekindeki listelerde belirtilen ürünlerin kod listesi Bakanlığımızca tesbit edilerek ekli listelerde belirtilmiştir.

            Sözkonusu, ilgi yazı doğrultusunda belirlenen ürün kodlarına göre işlem yapılması ve bu işlemlerin 28/06/2007 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerini sonuçlandıran  saymanlıklar ise; ürün kodlarında farklı kod kullanmaları durumunda  kayıtlarını iptal ederek belirlenen ürün kod listesine göre yeniden kayıt yapacaklardır.

Bilgilerini ve yazımızın iliniz dahilindeki il ve ilçe muhasebe birimlerine (Bakanlığımıza bağlı Döner Sermaye Saymanlıkları dahil) duyurulmasını ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

   

 

 

                                  

Mustafa DİŞLİ

Bakan a.

Genel Müdür V.

                                                                                             

EKLER: 

1- Bilgisayar ürünleri fiyat listesi

2- Büro malzemeleri fiyat listesi

3- Müdür odası takımı ayrıntı listesi

4- say2000i büro donanımı malzeme fiyat listesi                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   :B. 07.0.MGM.0.27-05.01/                                                          11.06.2007 - 09823             

 

Konu: Envanter           

 

 

 

 

 

.................MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                  .................DÖNER SERMAYE  SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            Bilindiği üzere 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi gereğince kayıtlara alınacak taşınırların fiili envanterlerinin 30.06.2006 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Merkez Saymanlık Müdürlükleri ile Döner Sermaye Saymanlıklarında  kullanılan Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında bulunan dayanıklı taşınırların Kesin Hesabı Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecektir.

Buna göre;

 

1- Saymanlığınızda kullanılan ve ödeneği Genel Müdürlüğümüzce gönderilerek satın alınan ürünlerin fiili sayımı yapılarak 31/03/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2007 /1 Sıra Nolu Taşınır Kod Listesine uygun olarak sınıflandırılmak suretiyle 150, 253, 254 ve 255 hesaplarına göre detay listelerinin hazırlanması,

2- Ürünlerin kayda esas değerlerinin tespitinde satın alındığı tarihteki KDV dahil fiyat dikkate alınarak değerleme yapılması, herhangi bir fiyatın bulunmaması halinde saymanlığınızca değer tespiti yapılarak,  bu değer üzerinden işlem yapılması,

3- Genel Müdürlüğümüzden gönderilen ürünlerin kayda esas  değerlerinin Genel Müdürlüğümüz Donatım Destek Şube Müdürlüğünden  temin  edilmesi,

4- Taşınırların kayıt edildiği listenin onaylı bir örneğinin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi ayrıca  belirtilen tüm ürünler için Teslim Tutanağı düzenlenerek teslim alma kısmının ilgili birim amirince  imzalanması,

 gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemlerin 20 Haziran 2007 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekli görülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ömer DUMAN

                                                                                                         Genel Müdür

 


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.