yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Yapılacak Envanter Çalışması Hakkındaki Yazı
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                               İVEDİ

Sayı     : B.07.0.MGM.0.45/230-01/10250                                                         22/06/2007                                                                 

Konu   : Envanter Çalışması.

 

 

 

 

 

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunun 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Kararı ile kararlaştırılan ve 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Harcama birimlerince; 150, 253, 254 ve 255 hesap kodlarında izlenmesi gereken taşınırların fiili envanterleri, 30/6/2007 tarihi itibarıyla yapılır ve söz konusu taşınırlar, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değeri yoksa değer tespit komisyonu tarafından belirlenen değer üzerinden düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile ilgili defterlere kaydedilir….”, 3 üncü fıkrasında ise; “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve zorunlu hallerde belirlenen süreleri değiştirmeye Bakanlık yetkilidir.” hükümleri yer almaktadır.   

Anılan maddenin 3 üncü fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, taşınırların fiili envanterlerinin, kayıtlı değerleri üzerinden, kayıtlı değerlerinin bulunmaması halinde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer üzerinden kayıtlara alınması ancak, kayıtlı değerleri üzerinden kayıtlara alınacak taşınırların söz konusu değerlerinin YTL ye dönüştürülmesinde, değerin 0,01 YTL nin altına düşmesi halinde, taşınır kayıtlarının 0,01 YTL olarak yapılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereği ile Valiliklerce (Defterdarlık) yazımızın ivedi olarak İliniz dahilindeki mahalli idarelere duyurulmasını  arz ve rica ederim.

 

 

 

 

           Mustafa DİŞLİ

     Bakan a.

Genel Müdür V.

 


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.