yükleniyor Lütfen Bekleyin Sayfa Yükleniyor ...
Giga Logo Giga Yazılım Banner
   


Ana Menü

Geri Bildirim

Yedek Göndereceğim

Bayilik Başvurusu
 
giga logo küçük Giga Yazılım
 

Programlar Yazılımlarımız
» ProSite WEB Gezgini
» ProSite Android
» Giga Web Gezgini
» AyniPro Web (Taşınır Mal Yönetimi)
» TamayPro WEB (Taşınmaz Mal Yönetimi)
» AyniPro Taşınır Mal Yönetimi (Local)
» SSPro Süreli Sarfiyat Takip Programı
» ProSite Site Yönetimi Otomasyonu
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
» APro Apartman Yönetimi Programı
» TakiPro CRM Müşteri Takibi
» ProBar Barkod Okuma Programı
» ProLogic Barkod Okuma Programı
» ZiPro Zimmet Takibi Programı
» GSMPro Cep Telefonu Stok-Cari Takibi
» Pro İşletme Yönetimi
» SofraPro Yemek Yazılımı
» ProSpor Klüp Programı
» YapıPro Yapı Malzemeleri Yazılımı
» NakilPro Nakliyat Otomasyonu
» KitaPro Kütüphane Programı
» Odis Kimlik Bildirimi Programı
» PharmaPro Eczane Otomasyonu
» ProSigar Sigara Bırakma Programı
» Veri Tamir Programı Tanıtımı
» Rehber Programı
» Sürücüler

Hatalı Yansıtma Kayıtları İle İlgili Genel Yazı
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   :  B.07.0.MGM.0.18.1405-16/15838                                                         20/09/2007

Konu :  Hatalı yansıtma kayıtları

 

 

 

 

 

Bilindiği üzere, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde; muhasebeleştirme belgesi olarak Ödeme Emri Belgesi ile Muhasebe İşlem Fişi ve eki kanıtlayıcı belgelerinin kullanılacağı ve söz konusu işlemlerin muhasebeleştirmesinde harcama birimlerince düzenlenen ve harcama yetkilileri ile muhasebe yetkililerince imzalanan muhasebeleştirme belgesi üzerindeki bilgilere göre muhasebeleştirme yapılması gerektiği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Ayrıca, 15/08/2007 tarih ve 2007/14 sayılı say2000i duyurusunda, 2007 yılı say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişikliklere İlişkin Uygulama Kılavuzunun 3’üncü maddesi belirtilmek suretiyle, bütçe hesaplarına yansıtma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı hususuna da dikkat çekilmiştir.

Ancak, say2000i sisteminde merkezden yapılan incelemelerde, bazı muhasebe birimlerince yukarıda açıklanan prosedüre uyulmaması ve muhasebe yetkilileri ve/veya yardımcılarının sistemden dökülen muhasebe kayıt formları ile ıslak imzalı muhasebeleştirme belgelerini gerektiği gibi kontrol etmemeleri nedeniyle bütçe hesaplarına hatalı yansıtma kayıtları yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan hatalar nedeniyle 800 bütçe gelirleri hesabının bazı kodlarında eksi bakiyeler oluşmakta veya 830 bütçe giderleri hesabına kayıt suretiyle edinilen değerlerin bütçe ve ödenek hesapları ile ilişkilendirilmemesi ve böylece ödeneksiz harcama yapılması durumu ortaya çıkabilmektedir. Bu durum 5018 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Yıl sonuna yaklaşılması ve alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle ödenek temininde yaşanabilecek zorluklar dikkate alındığında, hatalı yansıtma kaydı yapılan işlemlerin düzeltilmesi ödenek yetersizliğinden dolayı imkansız hale gelebilecek ve ödenek üstü harcamaya neden olunabilecektir.

            Muhasebe kayıtlarının doğru olarak yapılması muhasebe yetkililerinin sorumluluğundadır. Muhasebe kayıtlarında ortaya çıkabilecek tutarsızlıklar ve ödenek işlemleri nedeniyle sorumluluk doğuran durumlarla karşılaşılmaması bakımından, muhasebe yetkilileri veya yardımcıları  say2000i sistemine girilmiş olan kayıtlarını gözden geçirerek hatalı işlemlerini ivedilikle düzeltecekler ve bundan böyle sisteme girilen fişleri onaylarken gerekli incelemeyi yapacaklar ve sistemden dökülen muhasebe kayıt formlarını, ıslak imzalı muhasebeleştirme belgeleriyle karşılaştırırken azami dikkat ve özeni göstereceklerdir.

            Bilgilerini ve gereği ile söz konusu hususun iliniz dahilindeki tüm genel bütçe muhasebe birimlerine duyurulmasını rica ederim

 

 

 

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

 


Saat  

Giga Günceleme Güncellemeler
Son güncellenme tarihleri ile programlar ve diğer dosyalar:
» APro Apartman Yönetimi Programı
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProSite Site Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProPlaza Plaza Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» ProKoop Kooperatif Yönetim Otomasyonu
( 28.01.2016 - :12:19:40 )
» İşletme Programı
( 07.10.2016 - :14:47:40 )
» Periyodik Sarfiyat Programı
( 23.12.2015 - :04:44:35 )

Makaleler

  Telif hakkı © 2003 Giga Yazılım Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.